Објави

Реакција и препораки на Мрежата за спречување на одлив на мозоци во пресрет на парламентарните избори
Блог

Реакција и препораки на Мрежата за спречување на одлив на мозоци во пресрет на парламентарните избори

Претстојните парламентарни избори се шанса за политичките партии да покажат дека имаат визија како повеќе млади да останат во земјата....
Read More
Неостварувањето/ непочитување на човековите права причина за одливот на мозоци?
Блог

Неостварувањето/ непочитување на човековите права причина за одливот на мозоци?

Одлив на мозоци е термин кој секојдневно се повеќе се слуша, но колкав процент од населението сериозно го сфаќа овој...
Read More
Нема земја за старци Како од „одлив до прилив на мозоци?” Искуства од соседството и пошироко
Блог

Нема земја за старци Како од „одлив до прилив на мозоци?” Искуства од соседството и пошироко

За предизвикот на иселувањето на младите треба многу повеќе креативност, макотрпна работа и долгорочна визија од него слободен превоз во...
Read More
Одлив на мозоци: национален приоритет или политички наратив?
Блог

Одлив на мозоци: национален приоритет или политички наратив?

„Одлив на мозоци“, термин кој речиси секојдневно одекнува во јавниот и медиумски дискурс, а и на политичката сцена во нашата...
Read More