Публикации

Документ за јавна политика

Како да се задржат младите? „Одливот на мозоци како најголем предизвик за Република Северна Македонија

Преземете го документот на следниов ЛИНК

Што сме посеале, а што жнееме?

Анализа на Националната стратегија за вмрежување,
соработка и намалување на одливот
на високообразовании стручни кадри 2013 – 2020

Преземете го документот на следниов ЛИНК

КАКО ДА ГИ ЗАДРЖИМЕ МЛАДИТЕ?

Реакција и препораки на Мрежата за спречување на одлив на мозоци во пресрет на парламентарните избори

Преземете го документот на следниов ЛИНК